Pravidelné stretnutia nepočujúcich ľudí a detí v Košiciach

Stretnutia sa konajú od októbra 2016 pod názvom 3P – Párty Priateľov Posunkov. Spoločné stretnutia pomáhajú Nepočujúcim s počujúcimi ľuďmi  nájsť si k sebe cestu a vytvárať sociálne vzťahy. 3P stretnutia prispievajú k upevňovaniu znalostí posunkového jazyka aj pre študentov kurzov posunkového jazyka a zároveň im umožnia poznávať komunitu Nepočujúcich a ich praktické potreby. Nepočujúce dieťa v rodine prináša množstvo nezodpovedaných otázok a zložitých situácií, kedy rodičia hľadajú popri medicínskych informáciách aj podporu, praktické rady a skúsenosti. Tie im môže poskytnúť kontakt s ľuďmi, ktorí sa ocitli v podobnej situácii. Práve toto spájanie a vzájomná podpora je jedným z cieľov nami organizovaných 3P stretnutí. Pre nepočujúce deti je nepochybným prínosom možnosť stretávania sa s rovnako hendikepovanými deťmi, ale aj deťmi bez sluchového postihu v príjemnom, prirodzenom prostredí, kde sa cítia bezpečne a sú v blízkosti rodičov. Takto trávený čas prispeje k zlepšeniu komunikačných a sociálnych zručností a vďaka tvorivým dielňam budú môcť rozvíjať aj svoje kreatívne schopnosti. Počujúce deti takisto profitujú z týchto stretnutí a zároveň sa naučia prístupu k rovesníkom a dospelým, ktorí sú „iní“.