Kurzy posunkového jazyka AJ.TY.MÔŽEŠ.ROZUMIEŤ

Vedie lektor, natívny spíker posunkového jazyka Ervin Mittelmann.  Vyrastal v nepočujúcej rodine. Celý život tlmočí nepočujúcim ľuďom. Od roku 2004 učí posunkový jazyk od stredoškolských študentov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov až po rodičov nepočujúcich detí. Kurzy prebiehajú cez jazykovú agentúru WANT.sk. Viac info nájdete na facebook-ovej stránke AJ.TY.MÔŽEŠ.ROZUMIEŤ – kurz posunkového jazyka.

Jazyk je absolútny základ každej komunikácie. Vďaka posunkovému jazyku spájame svet nepočujúcich so svetom počujúcich.  Informujeme širokú verejnosť o tom, aké krásne je hovoriť rukami.