Aktivity

AKTIVITY DO KTORÝCH SA MÔŽETE IHNEĎ ZAPOJIŤ

 

  1. pravidelné stretnutia nepočujúcich ľudí a detí v Košiciach
  2. kurzy posunkového jazyka
  3. prax pre študentky špeciálnej pedagogiky

  1. pravidelné stretnutia nepočujúcich ľudí a detí v Košiciach

Stretnutia bežia od októbra 2016. Predstavili sme si hlavné problémy tejto komunity ľudí s ktorými sa každý deň stretávajú. Určili sme nejaké riešenia, ktoré sú nápomocné na začlenenie týchto ľudí do spoločnosti. Pre deti zvykne byť vytvorený program, ktoré sú vedené študentkami špeciálnej pedagogiky v Prešove.

 

  1. kurzy posunkového jazyka AJ.TY.MÔŽEŠ.ROZUMIEŤ

Vedie lektor, natívny spíker posunkového jazyka Ervin Mittelmann.  Vyrastal v nepočujúcej rodine. Celý život tlmočí nepočujúcim ľuďom. Od roku 2004 učí posunkový jazyk od stredoškolských študentov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov až po rodičov nepočujúcich detí. Kurzy prebiehajú cez jazykovú agentúru WANT.sk. Viac info nájdete na facebook-ovej stránke AJ.TY.MÔŽEŠ.ROZUMIEŤ – kurz posunkového jazyka.

Jazyk je absolútny základ každej komunikácie. Vďaka posunkovému jazyku spájame svet nepočujúcich so svetom počujúcich.  Informujeme širokú verejnosť o tom, aké krásne je hovoriť rukami.

  1. prax pre študentky špeciálnej pedagogiky

Spolupracujeme aj so študentmi špeciálnej pedagogiky v Prešove. Vďaka našim aktivitám majú možnosť reálne nahliadnuť do sveta nepočujúcich. Študenti majú obrovský potenciál, že raz z nich budú pedagogičky, ktoré sa zamerajú práve na vývoj a pokrok v oblasti nepočujúcej komunity. Sú veľmi nápomocné, nakoľko už robia programy pre deti, kde si deti cvičia nielen posunky ale aj výslovnosť a to všetko robia dobrovoľne.