Misia a ciele

Budujeme podpornú skupinu pre rodiny so sluchovo postihnutými členmi v rodine

  • sieťujeme skupiny nepočujúcich ľudí, rodičov nepočujúcich detí a zdravých počujúcich
  • chceme spájať medzinárodné komunity nepočujúcich ľudí
  • sprostredkovávame poradenstvo v problematike sluchovo postihnutých detí vo veku 0-3 roky
  • prepájame problematiku sluchovo postihnutých detí s odbornou verejnosťou a špeciálnymi pedagógmi
  • mediálne propagujeme komunitu sluchovo postihnutých ľudí a detí
  • pracujeme na úspešnej integrácii sluchovo postihnutých ľudí do spoločnosti
  • organizujeme pravidelné stretnutia, ktoré dopomôžu k začleneniu sluchovo postihnutých ľudí a detí do spoločnosti