Galéria

Prednáška pre zahraničných študentov

Spolu s Ervinom sme sa zúčastnili prednášky so zahraničnými študentami, ktorí majú záujem učiť sa posunkový jazyk..Hovorili sme o živote Nepočujúcich a o ich integrácii do bežného života.

Erasmus Student Network Slovakia